Algemeen (5)

Wat doet een repetitor?

Een goede repetitor maakt de stof inzichtelijk en overzichtelijk. Lastige leerstukken worden vaker herhaald maar eigenlijk alle onderdelen zullen vaker aan de orde komen. Hoofd- en bijzaken worden gescheiden. En er wordt aan het einde van de cursus altijd getraind met oude-tentamen vragen, die vaak zijn ingedeeld per onderwerp zodat je extra kunt oefenen op de onderdelen die je het lastigst vind.

Omdat het onderwijs in kleine groepjes is, is er veel ruimte voor vragen. Daar waar universitair onderwijs weinig ruimte biedt voor het individu, staat bij de repetitor de student centraal. Niet het stom uit je hoofd leren van stof maar het begrijpen en door te begrijpen veel makkelijker herhalen, dat is het doel van mijn cursus.

Waarom een repetitor? Ik volg toch al colleges en werkgroepen?

De studiedruk wordt steeds groter. Het BSA (bindend studie advies) wordt steeds lastiger om te halen. Uiteindelijk maak je door studievertraging grote kosten die in het niet vallen bij de kosten die je maakt wanneer je een repetitorcursus volgt.

Veel stress kan worden voorkomen door de studie goed aan te pakken. Maar hoe en op welke delen van de stof moet je je het meest concentreren? Hierbij is een repetitor met jaren lange ervaring van onschatbare waarde. Ga niet zelf het wiel proberen uit te vinden, maar investeer in een cursus waarbij je precies dat leert wat nodig is. Geen tijdverlies dus. Meer tijd voor de andere vakken en voor ontspanning. Want ook daar ben je student voor!

Ik geef mij lessen in kleine groepjes, waarbij veel ruimte is voor vragen van de student. Intensief en bijna individueel. En ik zit er om u het tentamen te laten halen. Daar zet ik mij honderd procent voor in. Ook tijdens bijvoorbeeld de vakantiedagen.

Bijna elke cursus omvat een vragen syllabus, een map met Powerpoint-sheets en een uittreksel. Alle 3 speciaal gemaakt voor mijn cursus op basis van ervaring opgedaan in de loop der jaren.

Daarnaast is in bijna elke cursus zo opgezet dat we de laatste 10 dagen voor het tentamen alleen nog maar tentamens oefenen. Meestal met tentamenpakketten die nergens anders verkrijgbaar zijn. Met vragen die per onderwerp zijn ingedeeld. Terwijl je op de universiteit de laatste week nog nieuwe stof krijgt voorgeschoteld, ben je bij mijn cursus al door de stof heen en hoef je alleen nog maar te herhalen en te oefenen.

Daarom zullen mijn studenten het veel beter doen dan de gemiddelde student die mijn onderwijs niets volgt.

Het is een relatief kleine investering die enorm grote en positieve gevolgen voor je studie zal hebben.

Het vak waar ik hulp bij nodig heb staat niet vermeld tussen uw cursussen. Kan ik alsnog bij u terecht?

Ja dat geld zeker voor vakken van andere Universiteiten, die overlap hebben met de vakken die ik geef. In het  verleden heb ik studenten van de OU, De UVA en de UU geholpen.

Voor Leiden zijn de op deze website gepubliceerde vakken in principe de vakken die ik geef.

Voor Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verwijs ik u graag naar Gijs Scholten, vakman in hart en nieren, voor zijn gegevens,kijk bij  links op deze webpagina.

Voor strafrecht kunt u contact opnemen met collega L. Slooter. Tel 071 – 515 77 77.

Andere repetitoren in Leiden staan niet goed bekend.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ik hanteer in principe de regel dat iedereen het gehele bedrag betaald moet hebben voor het eind van de cursus. Toch begrijp ik dat dit voor sommige studenten alsnog moeilijk haalbaar is vanwege krappe financiën. Omdat ik iedereen de kans wil geven mijn cursussen te volgen, overleg ik graag de over mogelijkheden van gespreide betalingen over een iets langere termijn.

Is het mogelijk om een proefles te volgen?

Ja, natuurlijk. Bij twijfel bent u altijd welkom een proefles te volgen. Bevalt het niet dan komt u niet terug en was die les gratis. Geen enkel probleem. Het is aan mij om u te overtuigen van de kwaliteit van de les.

Informatie voor repetenten (4)

Waarom meteen tijdens BA I kiezen voor een repetitor?

De aangescherpte eisen van het zogenaamde bindend studieadvies (BSA) zorgen er voor dat de kans op een voortijdig  gedwongen vertrek uit Leiden steeds groter wordt. Daarom is het juist in het eerste jaar van belang om de zaken goed aan te pakken. Voor sommige van mijn cursussen heb ik wel slagingspercentages van honderd procent gehaald. Natuurlijk is het volgen van een cursus geen zekerheid op een voldoende maar je kansen er op worden wel aanzienlijk veel groter. Bovendien leer je gewoon efficienter studeren en houdt je meer tijd over van je andere vakken of voor de broodnodige ontspanning.

Ik heb een les gemist. Op welke manier kan ik het inhalen?

Soms is er een parallelle groep waar je bij kunt aanschuiven. Altijd is het mogelijk een audio-opname te krijgen via de mail. Bij ziekte is het ook mogelijk de les via Skype te volgen. Indien ik voldoende tijd heb kun je in sommige gevallen de les ook individueel inhalen!

Ik moet helaas een les missen. Hoe geef ik dat aan?

Geef even van te voren aan dat je niet kunt. Ik neem alle lessen op, en kan u naderhand een opname mailen. (audio-opnamen)

Eventueel kunt u de les zo mogelijk ook nog in een andere groep volgen.

Er is ook een mogelijkheid om lessen via Skype te volgen.

Op welke manier kan ik het cursusgeld betalen?

U kunt het cursusgeld overmaken of contant betalen.

U hoeft bij mij niet de eerste les meteen te betalen.

Als u problemen heeft om in een keer te betalen dan kunt u een betalingsregeling treffen.