Door een veelheid van leerstukjes is het vak Inleiding internationaal publiekrecht best lastig.
In deze cursus worden alle belangrijke leerstukken behandeld.

De cursus omvat 10 bijeenkomsten. Daarbij gebruikmakend van tentamenvragen van voorgaande jaren en een eigen vragen syllabus.

Verstrekte materialen:

  • vragen syllabus
  • sheets
  • beknopt overzicht van de jurisprudentie
  • pakket oefententamens

Cursus:

  • 10 bijeenkomsten van 2 uur
  • 2 wekelijks
  • kosten¬† 250¬† euro