Men neme een lastig leesbaar boek. Tentamenvragen die niet of niet goed op de stof in het boek aansluiten. Werkgroep docenten die vaak student-assistent zijn en dus de nodige ervaring missen. Ingewikkelde tentamencasus.

Oplossing: boek overbodig maken door de stof op inzichtelijke wijze te behandelen en casus begrijpelijk maken door vele oefening. De repetitorcursus zorgt hiervoor.

 

Na 13 bijeenkomsten van 2 uur zal het tentamen Romeinsrecht met succes kunnen worden afgelegd.

 

Verstrekte materialen:

vragen syllabus

uittreksel

uitgebreid pakket oefententamens

 

Cursus:

13 bijeenkomsten van 2 uur

2 wekelijks

kosten  335  euro