Er kunnen vele redenen zijn om bij het schrijven van een scriptie hulp te zoeken.

Je komt moeilijk op gang! Je vindt het lastig een tot een goede opbouw te komen. Of je komt uiteindelijk tijd te kort.

Ik kan uw scriptie begeleiden indien het een onderwerp betreft dat tot een van mijn vakgebieden behoort.