Kom je moeilijk op gang. Lastig om tot een goede opbouw te komen. Onderwerp lastig om onder de knie te krijgen. Tijd te kort. Ernstige behoefte aan feed-back?

Er kunnen vele redenen zijn om bij het schrijven van een scriptie hulp te zoeken.

Ik kan uw scriptie begeleiden indien het een onderwerp betreft dat tot een van mijn vakgebieden behoort.
Dus als het een rechtshistorisch, bestuurs- of staatsrechtelijk, rechtsfilosofisch, Europees of internationaalrechtelijk onderwerp betreft, dan kan u daarbij helpen.