Bestuursrecht omvat 9 lessen en kost 225 euro.

Staatsrecht omvat 9 lessen, kosten 225 euro.

Bestuursprocesrecht, 9 lessen, kosten 225 euro. Bestuursprocesrecht zal vanaf februari 2016 worden gegeven.

 

Verstrekte materialen:

vragen syllabus

sheets

beknopt overzicht van de jurisprudentie

pakket oefententamens per onderwerp geordend

 

Cursus:

9 lessen van 2 uur/

2 soms 3 keer per week